Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką plików cookie.

Polityka Gwarancji

Erdent 2000 Bt. - Polityka Gwarancji

Dziękujemy za zakupy w sklepie internetowym Erdent 2000 Bt. Poniżej znajdziesz nasze warunki gwarancji, które spełniają wytyczne Unii Europejskiej.

1. Ogólna Gwarancja

Erdent 2000 Bt. gwarantuje jakość i funkcjonalność naszych zakupionych produktów za pośrednictwem naszej polityki gwarancji. Okres gwarancji wynosi [Czas trwania gwarancji] lat od daty zakupu, chyba że w opisie produktu podano inaczej.

2. Naprawy i Wymiany na Gwarancji

Jeśli w okresie gwarancji pojawią się wadliwe produkty lub wady produkcyjne, prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta w celu uzgodnienia naprawy lub wymiany na gwarancji. Klient ponosi ewentualne koszty dostawy.

3. Wyłączenia z Gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

  • Normalnego zużycia i drobnych uszkodzeń wynikających z regularnego użytkowania.
  • Niewłaściwego użytkowania lub nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.
  • Uszkodzeń spowodowanych przez zewnętrzne czynniki środowiskowe (np. pogoda).
  • Modyfikacji lub naprawy produktu przez osoby niebędące oficjalnymi partnerami serwisowymi firmy Erdent 2000 Bt.

4. Prawa Ustalone Przez Prawo

Gwarancja współistnieje z prawami przysługującymi z mocy prawa i nie wpływa na te prawa. Klient nadal ma prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z ustawowych gwarancji i zabezpieczeń.


Ta polityka gwarancji spełnia wytyczne UE i zapewnia jasne zrozumienie zakresu gwarancji oferowanych przez Erdent 2000 Bt. Pamiętaj, aby aktualizować ją w razie potrzeby, dodając konkretne warunki lub regulacje.